-7°C
Sobota 24 Lutego 2018
Imieniny: Maciej, Marek

work 864960 960 720 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym serdecznie zaprasza uczniów gimnazjum oraz liceum do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.
Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum i liceum do udziału w konkursie!
Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości.
Wymarzony zawód zostanie przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej Power Point i omówionej  przez ucznia.
Czas trwania konkursu: 30 listopad – 22 grudzień 2017 r.


Konkurs będzie przebiegał w dwóch   etapach:
I etap, szkolny: odbędzie się na terenie gimnazjum i liceum, biorącego udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.
II etap międzyszkolny: Komisja MCK wybierze trzy najciekawsze prace  spośród przesłanych przez Komisje Szkolne i oceni wg ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.


ZASADY KONKURSU
Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie Power Point na temat  ,,Mój wymarzony zawód”, oraz zaprezentowaniu tej pracy w formie wypowiedzi ustnej (krótkie wystąpienie).
1. Czas na prezentację pracy i omówienie: maksymalnie 10 minut.
2. Każdy gimnazjalista i licealista może zgłosić jedną pracę konkursową.
3. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej trzy  prace konkursowe.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/ opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej.
5. Prezentacja może zawierać maksymalnie 15 slajdów/gimnazjaliści, 20 slajdów/ licealiści
6. W prezentacji powinny znajdować się:
nazwa i krótki rys historyczny zawodu,
specyfika pracy w danym zawodzie,
kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu,
drogi kształcenia – szkoły, studia,
umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu,
możliwości zatrudnienia,
informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód.
Podczas omawiania prezentacji uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego  zawodu.
Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta    CD) zawierającego treść prezentacji multimedialnej PowerPoint
1. Każda płytka powinna być opisana wg schematu:
tytuł prezentacji
imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
imię i nazwisko szkolnego / wychowawcy, koordynatora ds. doradztwa zawodowego
e – mail i telefon kontaktowy wychowawcy/ koordynatora szkolnego
 
ORGANIZACJA KONKURSU
I etap konkursu: komisja powołana przez szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg kryteriów opisanych powyżej.
Komisja wybiera dwie najlepsze prace uczniów i wysyła je do Młodzieżowego Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym
II etap konkursu: eliminacje zewnętrzne. Doradca zawodowy MCK oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie - Komisja dokonuje oceny prac ( tylko same prezentacje). ocenia prezentacje uczniów wg kryteriów opisanych powyżej.
Komisja bierze pod uwagę zakres merytoryczny prezentacji multimedialnej,  jej formę  graficzną, niepowtarzalność, innowacyjność  oraz atrakcyjność  wystąpienia autora pracy konkursowej. Czas przeznaczony na prezentację każdej pracy to maksymalnie 10 minut.
Komisja wyłania 3 najlepsze prace : I miejsce II miejsce, III miejsce
Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi w dniu 22 grudnia b.r. Autorzy tych prac zostają uhonorowani dyplomami i upominkami rzeczowymi. 


TERMINARZ KONKURSU
1. I etap konkursu – od 30.11.2017 do 15.12,2017
2. II etap konkursu – od 16.12.2017 do 19.12.2017
Ogłoszenie wyników 22 grudnia 2017


Zgłoszenia udziału w konkursie proszę zgłaszać na adres: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24 A lub tel. 502 032 023


E.Rorenberg
MCK w Rejowcu Fabrycznym

 

Dodaj komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach portalu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Nim opublikujesz komentarz, zastanów się, czy jest on zgodny z zasadami dobrego wychowania i czy nie narusza dóbr osobistych innych osób. Pamiętaj, że zgodnie z art. 212 k.k. i art. 216 k.k. za przestępstwa zniesławienia i znieważenia grozi kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Szanujmy się wzajemnie i nie zapominajmy, że internet jest częścią przestrzeni publicznej.


Kod antyspamowy Odśwież

Reklama

Radio

Reklama