27°C
Wtorek 14 Sierpnia 2018
Imieniny: Alfred, Euzebiusz

DSC 0030 Czwarte miejsce na liście rankingowej i 8.5 miliona złotych przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pełnym sukcesem zakończyły się czteroletnie starania Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zdobycie pieniędzy na termomodernizację budynków. – Kwota dotacji jest znacznie wyższa jaka Spółdzielnia rok rocznie dysponuje w ramach odpisów na fundusz remontowy - podkreśla Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W efekcie, dzięki funduszom unijnym, Spółdzielnia gruntownie wyremontuje 18 bloków w ciągu dwóch lat. Całkowita wartość projektu wyniesie 18.637.163,11 zł

Jeszcze w 2013 r.Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie, stale szukając możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych zewnętrznych na realizację prac remontowych i termomodernizacyjnych w swoich zasobach mieszkaniowych, wzięła czynny udział w prowadzonych konsultacjach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współpracując w tym zakresie z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi działającymi na terenie województwa lubelskiego.


Było to poważne wyzwanie, wymagające dużego wkładu pracy i zaangażowania pracowników Spółdzielni. Na wstępie, tuż po przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubelskiego nowego programu operacyjnego przeprowadzono inwentaryzację obiektów budowlanych w zasobach Spółdzielni pod względem potrzeb remontowych w zakresie efektywności energetycznej. Po analizie opłacalności przedsięwzięcia i warunków określonych w obowiązujących wytycznych programowych wytypowano do ujęcia we wniosku o dofinansowanie 18 budynków mieszkalnych: ul. B. Wirskiego 16, 18, 20, 22, ul. M. Karłowicza 4, 6, 8, ul. K. Szymanowskiego 11, 13, 15, al. Żołnierzy I AWP 13, 15, 17, ul. Nowy Świat 5, 7, 10, ul. Grota Roweckiego 4, ul. Powstańców Warszawy 5.
O skali przedsięwzięcia najlepiej świadczy fakt, że jeszcze na wstępnym etapie przygotowań, Spółdzielnia musiała dysponować audytami energetycznymi budynków, projektami budowlanymi i instalacyjnymi oraz kosztorysami, dlatego już od 2015 r. prowadzone były procedury wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi. Warto podkreślić, że wszystkie te działania, prowadzone były przez pracowników CHSM oraz wyłonionych w przetargach branżystów.Tak przygotowana Spółdzielnia, po stworzeniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i po ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie projektu, przystąpiła do opracowywania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz studium wykonalności.

Ukoronowaniem czteroletnich działań było złożenie 31.01.2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach ChSM w Chełmie na terenie Osiedli XXX-lecie i Słoneczne” w ramach tzw. głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynków.


Projekt Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskał pozytywne oceny na wszystkich etapach procedury oceny i wyboru, przy czym uplasował się na 4 miejscu listy rankingowej Urzędu Marszałkowskiego zdobywając – co warto podkreślić – najwyższą spośród złożonych wniosków kwotę dofinansowania: 8.437.006,29 zł. O skali sukcesu CHSM najlepiej świadczy fakt, że następny w kolejności projekt uzyskał dofinansowanie czterokrotnie niższe - 2.135.589,83zł. Całkowita wartość megaprojektu Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyniesie 18.637.163,11 zł. Wkład Spółdzielni zostanie sfinansowany ze środków własnych, bez uciekania się do kosztownego kredytu, który obciążyłby kieszenie mieszkańców.


W efekcie, 18 budynków CHSM na osiedlach XXX-lecia i os. Słonecznym przejdzie głęboką, kompleksową modernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii /OZE/ w ramach której przeprowadzona zostanie: wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachów, docieplenie stropów piwnic; a także izolacja termiczna i regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż energooszczędnego oświetlenia.
Na tym jednak nie koniec – na dachach pojawią się solary w ramach częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne, zostaną zamontowane kompaktowe węzły cieplne na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowni grupowych powodujących straty na przesyle ciepłej wody użytkowej a na koniec wdrożenie systemu zarządzania energią, tj. wykonanie automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu.

- Bardzo wiele pracy za nami, ale równie wiele jeszcze przed nami. Całkowity sukces osiągniemy po zrealizowaniu oraz rozliczeniu – mówi Maciej Cieślak, wiceprezes CHSM.
To nie pierwszy raz, gdy CHSM śmiało sięga po fundusze zewnętrzne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 818.347,99 zł na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX- lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie".
Wszystkie te działania realizowane są z myślą o potrzebach mieszkańców Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wpłynął na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz, co istotne, na zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła.

 

Komentarze  

#2 Zadowolony ! 2017-11-23 10:52
:lol: :lol: Super ! Słoneczne nie może się doczekać !
Cytować
#1 Mieszkaniec 2017-11-22 21:12
Ciekawe kiedy spółdzielnia pomyśli o nowych parkingach.
Cytować

Dodaj komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach portalu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Nim opublikujesz komentarz, zastanów się, czy jest on zgodny z zasadami dobrego wychowania i czy nie narusza dóbr osobistych innych osób. Pamiętaj, że zgodnie z art. 212 k.k. i art. 216 k.k. za przestępstwa zniesławienia i znieważenia grozi kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Szanujmy się wzajemnie i nie zapominajmy, że internet jest częścią przestrzeni publicznej.


Kod antyspamowy Odśwież

Reklama

Radio

  • Artykuły
  • Komentarze

Reklama