20°C
Środa 25 Kwietnia 2018
Imieniny: Jarosław, Marek

palmy Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Konkursie "Palmy i Pisanki".

 

Regulamin:

I . Organizator :
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

II . Cele konkursu
1. Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych
2. Popularyzacja tradycji ludowej własnego regionu.
3. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne (bez udziału osoby dorosłej) wykonanie pracy plastycznej - palmy, pisanki , stroika., pisanki współczesnej


Eksponaty wykonane zbiorowo nie wezmą udziału w konkursie.

 

IV. Ocena prac
Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w następujących przedziałach wiekowych:
przedszkola
szkoła podstawowa kl .I-III
szkoła podstawowa kl. IV-VI
gimnazjum

 

Prace należy nadesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
22- 100 Chełm ul. Pocztowa 41
tel/ fax 565-21-57
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2017r.

V. Prace będą oceniane w kategoriach:
I – pisanka (jaja ugotowane na twardo),
II – palma
III – stroik wielkanocny

 

Każdy zgłoszony na konkurs eksponat powinien posiadać kartę informacyjną (dobrze przymocowaną) o następującej treści

Imię i nazwisko autora
Wiek/Klasa
Adres placówki z numerem telefonu, faksu, e-maila
Imię i nazwisko nauczyciela (dwa nazwiska, w przypadku klasy integracyjnej) pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

 

Należy również odpowiednio zabezpieczyć eksponaty przed zniszczeniem ( dotyczy to w szczególności pisanek – jaja należy ugotować na twardo )

VI. Przewidywany termin podsumowania konkursu, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy
6 kwietnia godzina 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41

VII. Uwagi końcowe :

1.Prace nadesłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane przez Komisję konkursową
2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością organizatora (Ml odzieżowy Dom Kultury w Chełmie) , który zastrzega sobie możliwość ich publikacji, eksponowania oraz sprzedaży na kiermaszach i aukcjach.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione warunki .
5. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie


Załącznik do regulaminu XXIII konkursu plastycznego „Polskie Tradycje Wielkanocne - Palmy i Pisanki”

Dokumenty do pobrania na stronie MDK Chełm

 


OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka ………………………………………............................ na potrzeby organizacji
XXII konkursu plastycznego „Polskie Tradycje Wielkanocne - Palmy i Pisanki”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926z późn. zm.) oraz na nieodpłatne przekazanie wszelkich praw autorskich majątkowych i niemajątkowych do prac zgłoszonych przez moje dziecko na rzecz organizatora - Młodzieżowy Dom Kultury, zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn.zm.)

…………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Dodaj komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach portalu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Nim opublikujesz komentarz, zastanów się, czy jest on zgodny z zasadami dobrego wychowania i czy nie narusza dóbr osobistych innych osób. Pamiętaj, że zgodnie z art. 212 k.k. i art. 216 k.k. za przestępstwa zniesławienia i znieważenia grozi kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Szanujmy się wzajemnie i nie zapominajmy, że internet jest częścią przestrzeni publicznej.


Kod antyspamowy Odśwież

Reklama

Radio

Reklama